ประกาศเทศบาลตำบลบัลลังก์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

ข่าว ณ วันที่ 25 พ.ย. 65 เวลา 11:43 น. โดย ทต.บัลลังก์