ประกาศเทศบาลตำบลบัลลังก์ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่ จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

ข่าว ณ วันที่ 19 มี.ค. 67 เวลา 14:22 น. โดย ทต.บัลลังก์