ประกาศเทศบาลตำบลบัลลังก์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567

ข่าว ณ วันที่ 02 ม.ค. 67 เวลา 14:18 น. โดย ทต.บัลลังก์