ประกาศเทศบาลตำบลบัลลังก์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 (รอบที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
    ข่าว ณ วันที่ 24 มิ.ย. 65 เวลา 10:00 น. โดย ทต.บัลลังก์