ประกาศเทศบาลตำบลบัลลังก์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 (รอบที่ 1)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
ข่าว ณ วันที่ 29 เม.ย. 65 เวลา 9:06 น. โดย ทต.บัลลังก์