ประกาศเทศบาลตำบลบัลลังก์ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

ข่าว ณ วันที่ 28 ก.พ. 66 เวลา 11:24 น. โดย ทต.บัลลังก์