ประกาศเทศบาลตำบลบัลลังก์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(การสำรวจข้อมูลภาคสนาม)

ข่าว ณ วันที่ 28 มิ.ย. 62 เวลา 14:18 น. โดย ทต.บัลลังก์