ประกาศเทศบาลตำบลบัลลังก์ เรื่อง การยื่นแบบและชำระเงิน ค่าภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
ข่าว ณ วันที่ 02 ธ.ค. 64 เวลา 11:20 น. โดย ทต.บัลลังก์