ประกาศเทศบาลตำบลบัลลังก์ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565

ข่าว ณ วันที่ 02 ธ.ค. 64 เวลา 11:00 น. โดย ทต.บัลลังก์