ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565 และงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift PolicyX

ข่าว ณ วันที่ 03 ก.พ. 65 เวลา 14:21 น. โดย ทต.บัลลังก์