ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลบัลลังก์ ใสสะอาด ๒๕๖๖ ” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
ข่าว ณ วันที่ 29 ธ.ค. 65 เวลา 13:19 น. โดย ทต.บัลลังก์