ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านกระดาน – บ้านเขื่อน (เสริมผิว Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 6 บ้านกระดาน ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าว ณ วันที่ 05 ต.ค. 65 เวลา 11:20 น. โดย ทต.บัลลังก์