ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านดอนยาว – บ้านหนองแจง หมู่ที่ 7 บ้านดอนยาว กว้าง 5.00 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
ข่าว ณ วันที่ 27 ก.ย. 65 เวลา 11:18 น. โดย ทต.บัลลังก์