ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกระดาน – บ้านเขื่อน ต่อจากเดิม (ช่วงโรงเรียนกระดาน) บ้านกระดาน หมู่ที่ 6

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
ข่าว ณ วันที่ 17 ก.ย. 63 เวลา 10:55 น. โดย ทต.บัลลังก์