ประกาศราคากลาง ครงการปรับปรุงถนนสายบ้านกระดาน – บ้านเขื่อน (เสริมผิว Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 6 บ้านกระดาน ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
ข่าว ณ วันที่ 27 ก.ย. 5 เวลา 11:06 น. โดย ทต.บัลลังก์