ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลบัลลังก์ ตำแหน่งกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลบัลลังก์ (พนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)

ข่าว ณ วันที่ 09 พ.ค. 67 เวลา 10:34 น. โดย ทต.บัลลังก์