ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ ๓๙-๐๑๐ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแจง ตำบลบัลลังก์ จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๕,๖๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

ข่าว ณ วันที่ 20 ต.ค. 64 เวลา 9:57 น. โดย ทต.บัลลังก์