ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายสิงห์ หมู่ที่ 15 บ้านสระตะเฆ่หิน ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
ข่าว ณ วันที่ 01 พ.ย. 65 เวลา 12:01 น. โดย ทต.บัลลังก์