ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ ๓๙-๐๐๒ สายบ้านกุดเวียน – บ้านโนนเจดีย์ บ้านคูเมืองใหม่ หมู่ ๑๘ ตำบลบัลลังก์ ช่วง กม. ๒+๘๙๐ – กม.๓+๒๙๐ กว้าง ๖ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท โดยวิธีคัดเลือก

ข่าว ณ วันที่ 05 พ.ย. 64 เวลา 10:00 น. โดย ทต.บัลลังก์