ประกาศผลผู้ชนะโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด (ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าว ณ วันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 14:14 น. โดย ทต.บัลลังก์