ประกาศผลผู้ชนะโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (สื่อการเรียนการสอน) ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์ แห่งที่ 1 อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าว ณ วันที่ 28 ธ.ค. 64 เวลา 11:18 น. โดย ทต.บัลลังก์