ประกาศผลผู้ชนะโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (สื่อการเรียนการสอน) ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทพคงคา อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าว ณ วันที่ 28 ก.ค. 64 เวลา 11:15 น. โดย ทต.บัลลังก์