ประกาศผลผู้ชนะโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (สื่อการเรียนการสอน) ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจดีย์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าว ณ วันที่ 28 ธ.ค. 64 เวลา 11:13 น. โดย ทต.บัลลังก์