ประกาศผลผู้ชนะโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (สื่อการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้กับเด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์ แห่งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าว ณ วันที่ 27 ธ.ค. 64 เวลา 10:58 น. โดย ทต.บัลลังก์