ประกาศผลผู้ชนะโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับเด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

ข่าว ณ วันที่ 16 ก.ค. 64 เวลา 10:55 น. โดย ทต.บัลลังก์