ประกาศผลผู้ชนะโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับเด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าว ณ วันที่ 16 ก.ค. 64 เวลา 10:52 น. โดย ทต.บัลลังก์