ประกาศประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร

ข่าว ณ วันที่ 23 มิ.ย. 65 เวลา 15:03 น. โดย ทต.บัลลังก์