ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

ข่าว ณ วันที่ 06 พ.ค. 64 เวลา 2:40 น. โดย ทต.บัลลังก์