ประกาศกำหนดการประชุมและเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

ข่าว ณ วันที่ 24 ก.พ. 66 เวลา 15:33 น. โดย ทต.บัลลังก์