ประกาศการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน

ข่าว ณ วันที่ 05 ส.ค. 64 เวลา 15:07 น. โดย ทต.บัลลังก์