“บัลลังก์โมเดล”ต้นแบบชุมชนเกษตรกรปลูกข้าวโพดยั่งยืน

ข่าว ณ วันที่ 24 พ.ย. 63 เวลา 14:36 น. โดย ทต.บัลลังก์