นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาศ นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานการประชุม อปท.สัญจร ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลบัลลังก์

       วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.  นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาศ นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานการประชุม อปท.สัญจร ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายวีระศาสตร์ ขอพรกลาง  ท้องถิ่นอำเภอโนนไทย,นายสุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์ ส.อบจ.โนนไทย,เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนฯ อบจ.น.ม.,ผู้ประสานงานอบจ.พื้นที่โนนไทย พร้อมด้วยนายก อปท.,ปลัดฯ, ผอ.กองช่างฯ พื้นที่โนนไทย ทั้ง 12 แห่ง และส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนฯ  ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 14 มี.ค. 65 เวลา 14:37 น. โดย ทต.บัลลังก์