นายอำเภอโนนไทย พร้อมด้วยนางกัญญาภัค หอมสนิท นายกกิ่งกาชาดโนนไทย เป็นประธานพิธีโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ หอมสนิท นายอำเภอโนนไทย พร้อมด้วยนางกัญญาภัค หอมสนิท นายกกิ่งกาชาดโนนไทย เป็นประธานพิธีโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 100,000 บาท จากสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา มอบพันธุ์หญ้าแฝก และเมล็ดปอเทือง โดยมีนายสมชาย เจียรทิพย์วิไล ประมงจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ประชาชน และเยาวชน ร่วมกิจกรรม ณ บึงหนองแวง หมู่ 2 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

 

ข่าว ณ วันที่ 18 มิ.ย. 64 เวลา 13:17 น. โดย ทต.บัลลังก์