นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางอรจิรา ศิริมงคล  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการ สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567

            วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางอรจิรา ศิริมงคล  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการ สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนบึงคำคู ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  ขอบคุณข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ  ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น พี่น้องประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกท่าน ทำให้กิจกรรมทีสำคัญในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอบคุณมากครับ
ข่าว ณ วันที่ 26 ต.ค. 66 เวลา 16:29 น. โดย ทต.บัลลังก์