นายนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธาน/รองประธานสภา และสมาชิกสภา ร่วมต้อนรับนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกก-อำเภอพระทองคำ

          วันที่ 21 ธันวาคม 2564  เวลา10.30น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธาน/รองประธานสภา และสมาชิกสภา ร่วมต้อนรับนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกก-อำเภอพระทองคำ เพื่อช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคการเกษตรฯ ณ จุดจ่ายน้ำประปาโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ
          เวลา 14.30 น. นายกเทศมนตรีฯ และรองนายกเทศมนตรีฯ ตรวจงานขุดกัดพร้อมปรับพื้นทางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavements In-Place Recycling ถนนสายรอบบึงหนองแวง-โนนหินขาว ยาว 1,460 ม. ณ บ้านหนองแวง หมู่ 2 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 21 ธ.ค. 64 เวลา 15:55 น. โดย ทต.บัลลังก์