นายก ทต.บัลลังก์ ให้การต้อนรับ พ.อ.ยรรยง แสงฮาด รอง ผบ.มทบ.21/รอง ผอ.รมน.จ.นครราชสีมา และคณะ ตรวจเยี่ยมความพร้อมสถานที่จัดตั้งศูนย์กักตัว (Local Quarantine)

          วันที่ 19 ก.ค.64  เวลา 09.30 น.  ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายก ทต.บัลลังก์ ให้การต้อนรับ พ.อ.ยรรยง แสงฮาด รอง ผบ.มทบ.21/รอง ผอ.รมน.จ.นครราชสีมา และคณะ ตรวจเยี่ยมความพร้อมสถานที่จัดตั้งศูนย์กักตัว (Local Quarantine) โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง ทภ.2, มทบ.21. ส.พัน.22, พัน.ร.มทบ.21, อ.โนนไทย, กศน.โนนไทย, สสอ.โนนไทย และ ทต.บัลลังก์ โดยมีนางสุมาลี วัชรมโนกานต์ ผอ.กศน.โนนไทย,นายกวี ชิ้นจอหอสออ.โนนไทย,พ.ต.อ.อิฐ บุญฤทธิ์ ผกก.สภ.โนนไทย,ผู้นำท้องที่,ท้องถิ่น,ผอ.รพ.สต.,ผอ.ร.ร., ข้าราชการ พนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ กศน.ต.บัลลังก์ บ.สระตะเฆ่ ม.8 (แยกชาย) และ ศพด.ทต.บัลลังก์ แห่งที่ 1บ.กุดเวียน ม.4 (แยกหญิง) ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 19 ก.ค. 64 เวลา 10:56 น. โดย ทต.บัลลังก์