นายกเทศมนตรี และคณะตรวจงานขุดเจาะตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พร้อมตรวจการบริหารจัดการน้ำพื้นที่การเกษตร

วันจันทร์ที่  26  มิถุนายน  2566  เวลา  10.00 น.  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลัลก์  และคณะผู้บริหารทีมงานตรวจงานขุดเจาะชั้นพื้นทางก่อนปูยางแอสฟัลท์ฯ  ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตฯ  สายบ้านโนนเจดีย์ – บ้านกระดาน (โนนแย้)  ณ  บ้านโนนเจดีย์  หมู่ที่ 1  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
เวลา  11.00 น.  ได้ตรวจการบริหารจัดการน้ำให้กับพื้นที่การเกษตร  ณ  บ้านโนนเจดีย์  หมู่ที่ 1  บ้านน้อย  หมู่ที่ 5  บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 2  บ้านบัลลังก์  หมู่ที่  11  และบ้านสระตะเฆ่หิน  หมู่ที่  15
ข่าว ณ วันที่ 26 มิ.ย. 66 เวลา 11:23 น. โดย ทต.บัลลังก์