นายกเทศมนตรี และคณะตรวจงานถางป่า/ชี้แจงประชาชนในการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ ตรวจงานถางป่าและขุดรื้อตอ พร้อมกับชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนที่มีที่ดินถนนสำหรับอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Pavement in-place Recycling ถนนสายอ่างเก็บน้ำหนองกก ณ บ้านสระตะเฆ่ หมู่ 8 และเวลา 16.30 น. ตรวจงานถางป่าและขุดรื้อตอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนสายบ้านน้อย-คูเมืองใหม่ โดยมีผู้ใหญ่บ้านร่วมอำนวยความสะดวก ณ บ้านคูเมืองใหม่ หมู่ที่ 18 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 18 ม.ค. 64 เวลา 10:56 น. โดย ทต.บัลลังก์