นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแห่งชีวิต

               

                 วันพฤหัสบดีที่  20  มิถุนายน  2567  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานเปิดโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแห่งชีวิต  ประจำปีงบประมาณ 2567  โดยมีพี่น้องประชาชน  อสม.  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระตะเฆ่  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 20 มิ.ย. 67 เวลา 11:32 น. โดย ทต.บัลลังก์