นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ/โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพและประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

           วันพุธที่  6  กันยายน  2566  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ดังนี้

           เวลา 09.30 น. เปิดการอบรมโครงการสร้างงานสร้างอาชีพฯ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์

           เวลา 10.30 น. เปิดการอบรมโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพฯ health station ณ รพ.สต.สระตะเฆ่

           เวลา 11.00 น. ตรวจรถบดถนนเครื่องยนต์ดีเซล 2 ลูกกลิ้ง 10 แรงม้า แรงบดอัด 20.0 KN. MARTON (สตาร์ทไฟฟ้า) สำหรับใช้งานซ่อมแซมถนนที่ชำรุดฯ ณ อาคารป้องกันฯ  ทต.บัลลังก์
           เวลา 13.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 6/2566  ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ข่าว ณ วันที่ 06 ก.ย. 66 เวลา 13:33 น. โดย ทต.บัลลังก์