นายกเทศมนตรี เข้าร่วมแสดงความยินดี กับพลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ในโอกาสมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2

         วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566  เวลา 11.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี กับพลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ในโอกาสมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 และในโอกาสที่สำคัญนี้ได้พบหารือผู้บังคับบัญชาหลายท่านที่เข้าร่วมแสดงความยินดีฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ บ้านพักฯ ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ข่าว ณ วันที่ 03 ต.ค. 66 เวลา 16:38 น. โดย ทต.บัลลังก์