นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ ลงพื้นที่ตรวจงานเทคอนกรีตฯ พื้นที่บ้านเมืองเก่า และบ้านน้อย

             วันเสาร์ที่  27  เมษายน  2567  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยสมาชิกสภาตำบล  ลงพื้นที่ตรวจงานเทคอนกรีต ณ บ้านเมืองเก่า  หมู่ที่ 12  และลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ และงานเสริมผิว (Overlay) แอสฟัลต์คอนกรีต  ณ  บ้านน้อย  หมู่ที่ 5  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 27 เม.ย. 67 เวลา 9:15 น. โดย ทต.บัลลังก์