นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล นำส่งเอกสารขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ปี 2565 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

             

              วัน(พฤหัสบดี)ที่ 2 มิ.ย.65 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และนายเคลื่อน งิมขุนทดสมาชิกสภาฯ ดำเนินการด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ดังนี้
         เวลา 10.00 น. นำส่งเอกสารขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ปี 65 งบอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (ทต.บัลลังก์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 11 โครงการ) ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
           เวลา 11.00 น. เข้าพบผอ.กองส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลฯ สำหรับใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล

ข่าว ณ วันที่ 02 มิ.ย. 65 เวลา 1:29 น. โดย ทต.บัลลังก์