นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมจัดงานทอดกฐิน และการพัฒนาหมู่บ้านโพธิ์ตาสี

        วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566  เวลา  17.30 น.  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมที่ปรึกษาฯ  สมาชิกสภาเทศบาล  ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดงานทอดกฐินฯ และการพัฒนาหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านโพธิ์ตาสี หมู่ 10 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ข่าว ณ วันที่ 03 ต.ค. 66 เวลา 16:33 น. โดย ทต.บัลลังก์