นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมหารือจัดทำทำโครงการธนารักษ์ประชารัฐ/ปรับปรุงภูมิทัศน์/พัฒนาคลองชลประทาน ในพื้นที่เทศบาลตำบลบัลลังก์

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบัลลังก์,หนองบัวละคร,โนนเมือง ที่มีพื้นที่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ร่วมประชุมหารือจัดทำโครงการธนารักษ์ประชารัฐ ณ ห้องรับรองฯเวลา 10.00 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร,อปพร.,พนักงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายกกไข่เน่า-บัลลังก์ บ.บัลลังก์ หมู่ 11  เวลา 11.00 น. ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภา สมาชิกสภา และประชาชน ร่วมพัฒนาคลองชลสายใหญ่ฝั่งขวา ณ บ้านคูเมืองใหม่ หมู่ 18 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

 

ข่าว ณ วันที่ 16 มิ.ย. 64 เวลา 9:20 น. โดย ทต.บัลลังก์