นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมกำหนดแนวทางวางแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสฯ (COVID-19)

วันอังคารนี้ 25  พฤษภาคม  2564  เวลา 13.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์/คณะกรรมการ พชอ.โนนไทย ร่วมประชุมกำหนดแนวทางวางแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสฯ (COVID-19) ในกลุ่มประชากรด่านหน้า และกลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค ของอำเภอโนนไทย และเตรียมการลงทะเบียนสำหรับประชาชนกลุ่มอายุ 18-59 ปี โดยมีนายสมพงษ์ หอมสนิท นายอำเภอโนนไทย ประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ พชอ. /หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน และ อสม. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 80 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ รพ.โนนไทย

ข่าว ณ วันที่ 25 พ.ค. 64 เวลา 16:25 น. โดย ทต.บัลลังก์