นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เตรียมปรับปรุงและดำเนินการซ่อมแซมถนน พร้อมสำรวจพื้นที่ในการกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

วันอังคารที่  26  ธันวาคม  2566  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ  ดังนี้
– ตรวจพื้นที่เตรียมปรับปรุงถนนสายอ้อมบ้านเมืองเก่า ม.12, อ้อมบ้าน-หนองน้ำใส ม.14 ที่ได้รับอนุมัติแล้ว
– ซ่อมปรับปรุงถนน บ้านสระตะเฆ่ ม.8  และบ้านสระตะเฆ่หิน  ม.15 (แยกดอนยาว)
– ร่วมกับ สง.ทรัพย์กรน้ำภาค 5 สำรวจพื้นที่บรรจุเข้าแผนโครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ฯ งป. 32 ล้าน  บ้านโพธิ์ตาสี  ม.10 ต.บัลลังก์
ข่าว ณ วันที่ 26 ธ.ค. 66 เวลา 16:10 น. โดย ทต.บัลลังก์