นายกเทศมนตรี ผู้บริหาร สมาชิก ตรวจพื้นที่และประชุมชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนที่มีที่ดินถนนเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการ

วันที่ 28 ม.ค.64 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมตรวจพื้นที่และประชุมชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนที่มีที่ดินถนนเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Pavement in-place Recycling ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ดังนี้
เวลา 10.00 น. ตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ถนนสายบ้านคูเมืองใหม่ ยาว 2.100 กม. ณ บ้านคูเมืองใหม่ หมู่ 18
เวลา 15.00 น. ตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ถนนสายหนองแวง-โนนหินขาว ยาว 1.460 ม. และเวลา 19.00 น. ประชุมชี้แจงฯ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแวง ม.2

ข่าว ณ วันที่ 28 ม.ค. 64 เวลา 10:08 น. โดย ทต.บัลลังก์