นายกเทศมนตรี ผู้บริหาร สมาชิก ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายกุดเวียน-คูเมือง-โนนเจดีย์-คลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา และโรงเรียนบึงคำคู

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ  ที่ปรึกษา ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ และพนักงานฯ ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายกุดเวียน-คูเมือง-โนนเจดีย์-คลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา และโรงเรียนบึงคำคู ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 17 ต.ค. 66 เวลา 11:11 น. โดย ทต.บัลลังก์