นายกเทศมนตรี ผู้บริหาร สมากชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลร่วมให้การต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าคณะทำงานตรวจติดตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2564

          วันที่ 1 มีนาคม 2565  เวลา 10.00 น.  นายชรินทร์ ทองสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้าคณะทำงานตรวจติดตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมคณะ กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการฯ  ที่ได้รับการสนับสนุนในพื้นที่  โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดฯ ข้าราชการ พนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ  เวลา 11.00 น. คณะทำงานตรวจติดตามฯ ตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการฯ  ถนนสายหนองผักกะเฉด  ณ บ้านคูเมือง หมู่ 3 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 01 มี.ค. 65 เวลา 9:52 น. โดย ทต.บัลลังก์